Βρίσκεστε στην κατηγορία: MX

MX
Οι πρωταθλητές motocross για το 2016

«Νά-τοι, νά-τοι οι πρω-τα-θλη-τές!». Μέσα σε αποπνικτική ζέστη (και σχεδόν την απουσία θεατών) αλλά ευτυχώς με ένα ευεργετικό αεράκι να «διευκολύνει» τις προσπάθειες των 61 αγωνιζομένων…